Skip to main content

Tag: Senior Marketing Adviseur

Web log | Reclamepost: Een Klassieke Kans?

Als marketeer wil je doelgroepen vinden en bereiken. Online gaat dat het makkelijkst. Waarom zou je überhaupt nog per post mailen? Dat is toch de klassieke methode van vroeger? Klopt. Heel modern is het niet, maar op basis van data weten we dat Mosaic-doelgroepen zoals Bescheiden Ouderen, Volks en Uitgesproken en Gezellige Emptynesters het prima vinden om in hun brievenbus reclame te ontvangen. Dus misschien is reclamepost wel een klassieke kans?

Per post uitnodigen?

Mag je een postadres van een Mosaic-huishouden gebruiken om bijvoorbeeld een uitnodiging voor een informatieavond te sturen? Ja, dat mag. Dit is onderdeel van de overeenkomst met Whooz (leverancier van Mosaic-data). Deze data kunnen door bibliotheken en organisaties met openbare bibliotheekfunctie in Overijssel en Gelderland worden gebruikt voor Direct Mail, oftewel geadresseerde reclamepost-acties.

Vanuit Gerechtvaardigd belang

Je mag een postactie starten op basis van de grondslag ‘Gerechtvaardigd belang’. Deze grondslag is opgenomen als regel in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wel moet je kunnen aantonen dat je een onderbouwde afweging hebt gemaakt waarom je content per post wilt versturen. Zowel vanuit je eigen belang: bijvoorbeeld om een groep mensen verder te helpen in digitale vaardigheden. En vanuit het belang van de ontvanger: de Bibliotheek helpt mij verder bij het versterken van digitale kennis.

Mag je ook adressen gebruiken van mogelijke kwetsbare groepen? Zoals op het gebied van inkomen, opleiding of mogelijke kwetsbaarheid in digitale vaardigheden? Ja, ook dat mag. En ook hier vanuit datzelfde gerechtvaardigd belang. Ben je echter een commercieel bedrijf? Wil je winst halen door je te richten op een profiel? Dan mag dat niet, of alleen onder zeer strenge regels en voorwaarden.

Ga je verzenden? De regels:

  1. De belangrijkste regel is dat je verplicht bent het Postfilter (www.postfilter.nl) te gebruiken. Dit is een meldpunt waar consumenten kunnen aangeven welke ongevraagde geadresseerde reclamepost zij niet willen ontvangen. Zo voorkom je dat je post stuurt naar mensen die zich hebben afgemeld of helaas zijn overleden.
  2. Daarnaast is het belangrijk om op de reclame-uitingen zelf te verwijzen naar Postfilter. Zodat de ontvangers weten hoe ze zich kunnen afmelden. Neem bijvoorbeeld in je brief op: geen reclamepost meer ontvangen? Geef dit door aan Postfiler.
  3. Informeer je ontvangers op een manier die de impact op hun privacy minimaliseert. Geef daarbij aan waar de ontvanger terecht kan met vragen. En krijg je vragen hierover? Dan kun je altijd terecht bij Postfilter of Whooz.
  4. Wees in je boodschap respectvol en eerlijk tegenover je doelgroep. Geef geen misleidende of ongepaste informatie. Houd daarbij rekening met de doelgroep en de context waarin je post verstuurt. Want je wilt geen inbreuk maken in het vertrouwen van je merk.

Bespreek: ethiek en eigen gevoel

En niet in de laatste plaats heb je natuurlijk zelf ook een gevoel over of een postactie gepast is. Staan jij en je collega’s achter deze wijze van benaderen? Bespreek het en maak samen een afweging. Het Ethiekkompas van Kennisnet is daarbij een goed hulpmiddel.

Net in de brievenbus van waar ik woon gekeken. Geen geadresseerde reclamepost voor mij dit keer. Een gemiste kans? Ik ben ook geen ‘Gezellige Emptynester’, dat zal het zijn ;-). Nog even geduld, de tijd tikt langzaam door. Die post komt heus nog wel een keer.

Vriendelijke groet,
Remko Hekkers

Dit is een weblog van Remko Hekkers. Hij is marketing en communicatieadviseur van Team Communicatie en Marketing van Rijnbrink. Hij helpt bibliotheken en cultuurorganisaties om nieuwe doelgroepen te vinden, te boeien en te verbinden. Heb je vragen? Mail remko.hekkers@rijnbrink.nl of volg op Linkedin: linkedin.com/in/remkohekkers